Dokumentai

  • Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų labdaros, 2 % GPM (gautu pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Parsisiųsti_Gavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.pdf (741106)

  • Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų informacinių ir telekomunikacijos priemonių naudojimo, darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Parsisiųsti_Informacinių ir telekomunikacijos priemonių naudojimo, darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.pdf (1376690)

  • Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka

Parsisiųsti_Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka.pdf (2142617)

  • Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Parsisiųsti_Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas.pdf (1350839)

  • Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas

Parsisiųsti_Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas.pdf (2534016)