2019 metai

2019-antro ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (63488)
2019-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (64000)
Finansinės būklės ataskaita.2019-06-30..XLS (58880)
Finansinės būklės ataskaita.2019-09-30..XLS (58880)
Veiklos rezultatų ataskaita.2019-06-30.XLS (43008)
Veiklos rezultatų ataskaita.2019-09-30.XLS (43008)
priedas UŽ 2019-06-30 VSAFAS 20 .XLS (45568)
priedas UŽ 2019-09-30 VSAFAS 20 .XLS (45568)


 

2018 metai

Finansinės būklės ataskaita.2018-06-30..XLS (62976)
Finansinės būklės ataskaita.2018-09-30..XLS (62976)
2018-antro ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (62976)
2018-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (63488)
Veiklos rezultatų ataskaita.2018-06-30.XLS (47616)
Veiklos rezultatų ataskaita.2018-09-30.XLS (47616)
priedas UŽ 2018-09-30 VSAFAS 20 .XLS (50176)

2018 metų finansinės ataskaitos.xls (798208)

2017 metai

2017-antro ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (62464)

2017-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (62464)

Finansinės būklės ataskaita.2017-06-30..XLS (56320)
Finansinės būklės ataskaita.2017-09-30..XLS (56320)
Copy of Veiklos rezultatų ataskaita.XLS 2017 m 3 ketv..XLS (40448)

Veiklos rezultatų ataskaita.2017-06-30.XLS (40448)

priedas UŽ 2017-06-30 VSAFAS 20 .XLS (43008)
priedas UŽ 2017-09-30 VSAFAS 20 .XLS (43008)
Aiškinamasis raštas.doc 2017-12-31.doc (93696)

2017 metų finansinės ataskaitos.xls (632832)

2016 metai

2016 metų finansinės ataskaitos.xls (630272)

2016-antro ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (61952)

2016-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas.doc (61440)

Aiškinamasis raštas.doc 2016-12-31.doc (92672)

Copy of Veiklos rezultatų ataskaita.XLS 2016 m 3 ketv..XLS (40448)

Finansinės būklės ataskaita.2016-06-30..XLS (56320)

Finansinės būklės ataskaita.2016-09-30..XLS (56320)

priedas UŽ 2016-06-30 VSAFAS 20 .XLS (43008)
priedas UŽ 2016-09-30 VSAFAS 20 .XLS (43008)
Veiklos rezultatų ataskaita.2016-06-30.XLS (40448)

2015 metai

 Finansinės būklės ataskaita.2015-06-30.

 Veiklos rezultatų ataskaita.2015-06-30.

priedas-4. UŽ 2015-06-30 VSAFAS 20.

Finansinės būklės ataskaita.2015-09-30

 Veiklos rezultatų ataskaita. 2015 m 3 ketv.

priedas-4. UŽ 2015-09-30 VSAFAS 20.

Aiškinamasis raštas 2015-12-31.

2015-12-30 Metinės  finansinės ataskaitos

2011 Metinė ataskaita

Aiškinamasis raštas
2011metų ataskaitos
 

2011-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita..
Veiklos rezultatų ataskaita.
Finansavimo sumos.
2012-pirmo ketvirčio ataskaitos

2012- I ketvirčio 20_VSAFAS_priedai.
2012- II -ketvirčio 20_VSAFAS 4 priedas
2012- III -ketvirčio 20_VSAFAS 4 priedas.
2012-antro ketvirčio Aiškinamasis raštas
2012-pirmo ketvirčio Aiškinamasis raštas.
2012-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas.

Finansinės būklės ataskaita.2012-03-31.
Finansinės būklės ataskaita.2012-06-30

Finansinės būklės ataskaita.2012-09-30.

Veiklos rezultatų ataskaita.2012-03-30.

Veiklos rezultatų ataskaita.XLS2012 m 2 ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita.XLS2012 m 3 ketv.
Aiškinamasis raštas 2012-12-31
2012 metų ataskaitos 2012-12-31

2013

2013-antro ketvirčio Aiškinamasis raštas.

2013-pirmo ketvirčio Aiškinamasis raštas.

Finansinės būklės ataskaita.2013-03-31

Finansinės būklės ataskaita.2013-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita.2013-03-30

 Veiklos rezultatų ataskaita 2013 -06-30

priedas UŽ 2013 metų 1 ketvirtis.

2013-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita.2013-09-30.

priedas 20 VSAFAS UŽ 2013 metų 3 ketvirtis.

Veiklos rezultatų ataskaita. 2013 m 3 ketv.

 Aiškinamasis raštas.doc 2013-12-31.

2013 metų ataskaitos.xls 2013-12-31

2014

Finansinės būklės ataskaita.2014-03-31.

 Veiklos rezultatų ataskaita.2014-03-31.

 Aiškinamasis raštas.doc 2014-12-31.

priedas 20VSAFAS UŽ 2014 metų 1 ketvirtis.

2014.Metinės ataskaitios.

Finansinės būklės ataskaita.2014-06-30

Finansinės būklės ataskaita.2014-09-30.

 Veiklos rezultatų ataskaita.2014-06-30.

Veiklos rezultatų ataskaita. 2014 -09-30.

2014-Trečio ketvirčio Aiškinamasis raštas.

2014-antro ketvirčio Aiškinamasis raštas.