KAD ŠVENTĖ BŪTŲ PRASMINGA

    Kovo 24 d. LIONS klubas dovanojo Kybartų vaikų globos namų auklėtiniams išvyką į J. Basanavičiaus gimtinę.

    Lankydamiesi J. Basanavičiaus gimtinėje, globotiniai dalyvavo edukacinėje programoje "Tas velykaičio gražumėlis" gavėnios laikotarpio ir Velykų papročiams pristatyti. Jos metu vaikai susipažino su natūraliais kiaušinio dažymo būdais, dažniausiai dažymui naudotais augalais. Kartu aptarė velykaičių spalvų ir raštų simboliką, sužinojo, kuo svarbi Velykų bobutė. Vaikai mokėsi marginti kiaušinius spalvotu vašku, kiaušinius margino įvairiomis žolelėmis ir svogūnų lukštais.

    Lauke vaikų laukė Velykų bobutės paslėpti margučiai. Susiskirstę į penkias komandas, vaikai, smagiai leisdami laiką, kiaušiniavo, surado 25 margučius, žaidė velykinius žaidimus.

    Edukacinės programos metu globotiniai parodė savo išmanumą, atpažindami maisto paruošimui ir gaminimui naudojamus įrankius. Muziejininkė pristatė, kaip senovėje vadinosi gyvenamieji ir ūkiniai pastatai ir juose esančios patalpos, bei jų paskirtį. Kartu su vaikais aptarė gyvavusius papročius sėdant už stalo.

    Po edukacinės programos buvo vedama ekskursija J. Basanavičiaus gimtinėj, vaikai buvo supažindinami su esančiomis ekspozicijomis muziejuje. Sužinojo daug faktų apie J. Basanavičių ir Sūduvos regiono papročius bei tradicijas, pagilino jau turimas žinias.

    Edukacinės programos "Pro vaikystės langą" metu globotiniai susipažino su muziejuje esančiomis etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, įdėmiai klausė pasakojimo apie Jono Basanavičiaus vaikystę. Buvo pateikta kūrybinė užduotis:

    nupiešti tai, ką J. Basanavičius galėjo matyti pro savo vaikystės namų langą;

    užduočių sąsiuviniai su klausimais, mįslėmis, kryžiažodžiais.

    Atsidėkodami už puikią popietę, LIONS klubo atstovei įteikėme vaikų gamintą Velykinį atviruką ir siuvenyrą.

    Važiuojant namo, mūsų laukė dar viena maloni staigmena - LIONS klubo paruoštos vaišės: kaimiškas kumpis ir lašiniai, namuose kepta duona, naminė uogienė, karšta arbata ir nuostabaus skonio saldumynai.

    Vaikų ir darbuotojų vardu nuoširdžiai dėkojame LIONS klubui už drauge praleistas nuostabias akimirkas.

                                                                                                                                           Socialinė darbuotoja Akvilija Raudonienė